Αναγνώστης καρτών proximity S-PROX/B

Αναγνώστης καρτών proximity S-PROX/B | Red Alert Συστήματα Ασφαλέιας Προϊόντα | <p>S-PROX/B Αναγνώστης καρτών proximity για επίτοιχη τοποθέτηση, ο οποίος συνεργάζεται με τους πίνακες S-Pro.  Κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Διαθέτει μία έξοδο PGM, η οποία μπορεί να αντιστοιχισθεί σε οποιοδήποτε PGM του πίνακα. Δυνατότητα απεικόνισης της κατάστασης των τμημάτων, με ανεξάρτητη ένδειξη, μέσω του τρίχρωμου LED, που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα. Δυνατότητα ταυτόχρονης όπλισης, περιμετρικής όπλισης ή...

S-PROX/B Αναγνώστης καρτών proximity για επίτοιχη τοποθέτηση, ο οποίος συνεργάζεται με τους πίνακες S-Pro. Κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Διαθέτει μία έξοδο PGM, η οποία μπορεί να αντιστοιχισθεί σε οποιοδήποτε PGM του πίνακα. Δυνατότητα απεικόνισης της κατάστασης των τμημάτων, με ανεξάρτητη ένδειξη, μέσω του τρίχρωμου LED, που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα. Δυνατότητα ταυτόχρονης όπλισης, περιμετρικής όπλισης ή αφόπλισης των τμημάτων του συστήματος. Διαθέτει Tamper στη βάση του, για την προστασία του από την αποκόλλησή του από τον τοίχο. Έτσι, σε κάθε απόπειρα δολιοφθοράς, δίνει εντολή συναγερμού στον πίνακα. Σε περίπτωση που κοπούν ή βραχυκυκλωθούν τα καλώδια που συνδέουν τον καρταναγνώστη με τον πίνακα, σηματοδοτείται απώλεια περιφερειακού. Σε κάθε πίνακα S-Pro μπορούν να συνδεθούν μέχρι 4 καρταναγνώστες S-Prox. Χρώμα: Μαύρο ή Λευκό

Sigma
Συναγερμοί
Παρελκόμενα Συστημάτων Ασφαλείας