Μονάδα τηλεχειρισμού και φωνητικών μηνύματων RTM-1

Μονάδα τηλεχειρισμού και φωνητικών μηνύματων RTM-1 | Red Alert Συστήματα Ασφαλέιας Προϊόντα | <p>RTM-1 Μονάδα τηλεχειρισμού και φωνητικών μηνύματων για όλους τους πίνακες συναγερμού Sigma. Μπορεί να χειριστεί και να ελέγξει την κατάσταση του συστήματος μέσω κινητού ή απλού τηλεφώνου. Πλήρης αναφορά των φωνητικών μηνυμάτων. *Η εγγραφή του μηνύματος γίνεται με τη συσκευή VRP-02.</p>
 |

RTM-1 Μονάδα τηλεχειρισμού και φωνητικών μηνύματων για όλους τους πίνακες συναγερμού Sigma. Μπορεί να χειριστεί και να ελέγξει την κατάσταση του συστήματος μέσω κινητού ή απλού τηλεφώνου. Πλήρης αναφορά των φωνητικών μηνυμάτων. *Η εγγραφή του μηνύματος γίνεται με τη συσκευή VRP-02.

Sigma
Συναγερμοί
Παρελκόμενα Συστημάτων Ασφαλείας