Πίνακας Συναγερμού Sigma Υβριδικός AEOLUS

Πίνακας  Συναγερμού Sigma Υβριδικός AEOLUS | Red Alert Συστήματα Ασφαλέιας Προϊόντα | <p>AEOLUS Υβριδικός Πίνακας συναγερμού 8/32 ζωνών (ενσύρματων ή ασύρματων με την προσθήκη του δέκτη WXP-48). Δυνατότητα λειτουργίας σε 2 ανεξάρτητα υποσυστήματα. Έχει 2 χρόνους εξόδου και 16 χρόνους εισόδου οι οποίοι επεκτείνονται στους 32.. 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM) με δυνατότητα επέκτασης στις 10. Μνήμη 300 συμβάντων.</p>
 |

AEOLUS Υβριδικός Πίνακας συναγερμού 8/32 ζωνών (ενσύρματων ή ασύρματων με την προσθήκη του δέκτη WXP-48). Δυνατότητα λειτουργίας σε 2 ανεξάρτητα υποσυστήματα. Έχει 2 χρόνους εξόδου και 16 χρόνους εισόδου οι οποίοι επεκτείνονται στους 32.. 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM) με δυνατότητα επέκτασης στις 10. Μνήμη 300 συμβάντων.

Sigma
Συναγερμοί
Πίνακες & Πληκτρολόγια