Ραντάρ Πυρανίχνευσης Εσωτερικό Μ532

Ραντάρ Πυρανίχνευσης Εσωτερικό Μ532 | Red Alert Συστήματα Ασφαλέιας Προϊόντα | <p>Μ532 Ανιχνευτής καπνού 4 καλωδίων για πίνακα συναγερμού. Τροφοδοσία 12V DC. Αυτόματο RESET. ΈξοδοςRelayN.C/N.O.</p>
 |

Μ532 Ανιχνευτής καπνού 4 καλωδίων για πίνακα συναγερμού. Τροφοδοσία 12V DC. Αυτόματο RESET. ΈξοδοςRelayN.C/N.O.

Universal
Συναγερμοί
Ραντάρ Εσωτερικά