Παγίδες

Παγίδες | Red Alert Συστήματα Ασφαλέιας Υπηρεσίες | <p>Οι παγίδες είναι μαγνητικές επαφές που τοποθετούνται σε πόρτες και παράθυρα του ασφαλιζόμενου χώρου και ενεργοποιούνται με τον απομαγνητισμό. Οι παγίδες μπορεί να είναι ενσύρματες και ασύρματες ανάλογα με την προτίμηση σας και την χρήση.</p>

Οι παγίδες είναι μαγνητικές επαφές που τοποθετούνται σε πόρτες και παράθυρα του ασφαλιζόμενου χώρου και ενεργοποιούνται με τον απομαγνητισμό. Οι παγίδες μπορεί να είναι ενσύρματες και ασύρματες ανάλογα με την προτίμηση σας και την χρήση.