Πίνακες & Πληκτρολόγια

Πίνακες &amp; Πληκτρολόγια | Red Alert Συστήματα Ασφαλέιας Υπηρεσίες | <p>Τα πληκτρολόγια και οι πίνακες σε έναν συναγερμό έιναι τα πιο βασικά συστήματα για την λειτουργία του, γιαυτό και εμείς χρησιμοποιούμε και συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους προμηθευτές στο χώρο για την καλύτερη απόδοση του συναγερμού σας.</p>...

Τα πληκτρολόγια και οι πίνακες σε έναν συναγερμό έιναι τα πιο βασικά συστήματα για την λειτουργία του, γιαυτό και εμείς χρησιμοποιούμε και συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους προμηθευτές στο χώρο για την καλύτερη απόδοση του συναγερμού σας.

Πίνακες συναγερμού

Ο πίνακας σε έναν συναγερμό είναι ο εγκέφαλος και το σύστημα που αναλαμβάνει την λειτουργία και την διαχείρηση όλων των περιφεριακών συστημάτων (ραντάρ, παγίδες), οι πίνακες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον χώρο και τις ζώνες ασφάλειας που θέλετε να καλύψετε.

Πληκτρολόγια

Το πληκτρολόγιο είναι το σύστημα που διαχειρίζετε ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον συναγερμό σας. Απο το πληκτρολόγιο ρυθμίζονται όλες οι ζώνες , οι κωδικοί και η σύνδεση με το κέντρο λήψεως σήματος.

Πάνω στην διαχείρηση του πληκτρολογίου γίνετε εκπαίδευση απο εμάς και με πολύ απλές κινήσεις θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τον συναγερμό σας.