Ραντάρ Εξωτερικά

Τα εξωτερικά ραντάρ σε έναν συναγερμό είναι τα συστήματα που ασφαλίζουν περιμετρικά τον ασφαλιζομενου χώρου, τα ραντάρ εντοπίζουν κίνηση , όγκο , θερμοκρασία και σε συνδυασμό αυτών ανάλογα αντιδρά και ενεργοποιεί τον συναγερμό. Ποικιλία σε design για να ταιριάζουν στον χώρο σας και διακριτικά να σας προσφέρουν μια πρόσθετη ασφάλεια στον εξωτερικό σας χώρο.